МО класних керівників

Проблема МО класних керівників
у 2016 – 2017 навчальному році

Виховання в дітей високих інтелектуально-духовних інтересів і запитань ціннісних поглядів, орієнтацій та переконань, створення таких умов, які сприяли б розвитку духовної активності дитини через національну цінність

СПИСОК   ЧЛЕНІВ  МО  КЛАСНИХ  КЕРІВНИКІВ
2016-2017 н. р.

п\п

Прізвище ім’я по батькові
класного керівника

 

 

Клас

 

 

Проблемні  питання,  над  якими

працюють класні  керівники, класоводи


1.
Cвидюк В.А.

1

 Згуртування класного колективу, виховання почуття відповідальності,свідомого ставлення до навчання.

2.

Химич В.А.


2
 Виробляти навички культурної поведінки, дотримання всіх вимог внутрішнього режиму, та поглиблення почуття милосердя, ціннісного ставлення до людей

3.

Сапуга О.В.


3
Формування почуття справедливості у молодших школярів

4.

Парокінна Г.П.


4
 Формування в учнів національної свідомості любові до України, свого народу шанобливого ставлення до його культури виховання поваги до батьків

5.

Сиволап Т.В.

5
 Розвиток креативності школярів, як умова формування необхідних життєвих компетенцій.

6.

Поліщук З.М.

6
Формування творчої індивідуальності школяра, виховання свідомого громадянина, патріота своєї Батьківщини

7.

Шлапак І.М.

7
 Формування організованого учнівського колективу та успішної особистості школяра через залучити до активної діяльності

8.

Бедрик Л.М.

8
 Розвиток творчого потенціалу учнів, реалізація їх нахилів і здібностей у різних сферах діяльності.

9.

Звиздогляд Г.В.

9
Системний підхід до виховання учнів, підготовка їх до життя і праці

10.

Баланівський С.А


   10
Формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я як найвищої цінності

11
Гаврилюк І.О.
11-А
 Формування в учнів інтересу і розуміння необхідностей пошуків шляхів правильного життєвого самовизначення. Розвиток творчих здібностей у процесі навчання

12

Запорожець О.Ю.

11-Б
 Виховання свідомого ставлення учнів до навчання, розвиток пізнавальної активності, підготовка до свідомого вибору професії

План роботи
МО класних керівників
на 2016-2017 н.р.
І засідання
№ з/п
Зміст
Відповідальні
 1.
Аналіз виховної роботи за 2015 -2016 навчальний рік.
Заступник директора з виховної роботи
 2.


3.
Визначення основних напрямків методичної роботи на 2016 -2017 начальний рік.
Затвердження плану роботи методичного об’єднання на 2015 – 2016 навчальний рік.
Голова МО
 4.
Вибори голови методичного об’єднання.
Члени МО

ІІ засідання
№ з/п
Зміст
Відповідальні
 1.
Особистісно – орієнтований підхід як чинник удосконалення управління процесом виховання в загальноосвітньому закладі.
Заступник директора з виховної роботи
 2.
Психологічна робота з учнями. Результати проведеного анкетування з учнями
5 класу.
Соц. педагог
 3.
Аналіз залучення учнів до роботи в гуртках
Класні керівники

ІІІ засідання
№ з/п
Зміст
Відповідальні  
 1.
Аналіз роботи МО класних керівників за І семестр 2016-2017 навчального року.
Голова МО
 2.
Планування роботи класних керівників на ІІ семестр 2016 -2017 навчального року. Надання методичних рекомендацій щодо проведення заходів за планом роботи школи.
Заступник директора з виховної роботи
 3.
Диференціація та індивідуалізація виховання - необхідна умова розкриття творчої особистості.
 Класні керівники
 4.
Самовиховання учнів, саморозвиток їх суспільно ціннісних якостей та створення умов для самореалізації як неповторної індивідуальності.
 Класні керівники
 5.
Методи і форми педагогічної діагностики та прогнозування виховного процесу, рівня вихованості учнів, учнівського колективу.
 Класні керівники
ІV засідання
№ з/п
Зміст
Відповідальні
 1.
Виконання плану роботи методичного об’єднання за 2016 – 2017 навчальний рік. Підведення підсумків роботи класних керівників. Перспективи планування роботи на 2017 -2018 навчальний рік.
Голова МО
 2.
Профілактика травматизму. Попередження нещасних випадків з учнями в школі та в побуті перед літніми канікулами.
Фахівець із охорони праці
 3.
Роль класного колективу у формуванні особистості.
 Класні керівники
 4.
Взаємодія школи і родини
 Класні керівникиНемає коментарів:

Дописати коментар